Chính sách và tiêu chí chọn đại lý

Để trở thành đại lý trực thuộc Công ty TNHH SX TM DV Thanh Hương các cá nhân và tổ chức sẽ phải thoả mãn những tiêu chí của công ty đặt ra. Ngoài ra các cá nhân và tổ chức sẽ được hưởng những chính sách và quyền lợi riêng khi đăng ký làm đại lý thuộc Băng keo Thanh Hương. Bấm vào link để xem nội dung chi tiết Chính sách và tiêu chí chọn đại lý của Băng keo Thanh Hương:  https://drive.google.com/drive/folders/1QPhXHclDruQkpDUPYy1oP7Po51fayIPj

 

Back To Top